Činnosť

Hlavným cieľom činnosti občianskeho združenia je podpora ľudí  so zdravotným znevýhodnením – mentálnym,  telesným,  zmyslovým, viacnásobným a  ľudí s poruchou  autistického spektra, so zameraním  na skvalitňovanie ich integrácie do spoločnosti a ochranu ich ľudských práv.

Členovia OZ Nie sme sami sa stretávajú  pravidelne 1x týždenne, pričom sa venujú rôznym   tvorivým aktivitám – práca s papierom, prírodným materiálom, drevom, drôtom a pod.  Keďže sme v minulom roku zakúpili aj hrnčiarsky kruh, máme za sebou prvé aktivity na  hrčiarskom kruhu. S našimi výrobkami sa zúčastňujeme aj rôznych výstav, či búrz (veľkonočná burzy, vianočná burza a pod.) K ďalším aktivitám patrí  návšteva knižnice, galérie, divadelného predstavenia, oslava sviatkov ,výstav, účasť na burze, spolupráca s SŠ Matice slovenskej v Prešove.