O nás

Hlavným cieľom činnosti občianskeho združenia je podpora ľudí so zdravotným znevýhodnením – mentálnym, telesným, zmyslovým, viacnásobným a ľudí so syndrómom autistického spektra, so zameraním na skvalitňovanie ich integrácie do spoločnosti a ochranu ich ľudských práv.