Projekty

Arteterapiou a muzikoterapiou zbúrame bariéry

„RÚŠKA POMOCI“

V tejto neľahkej situácii sme sa zapojili do projektu nadácie Volkswagen „Rúška pomoci“. V rámci tohto projektu dobročinne šijeme ochranné rúška na pomoc a prevenciu pred koronavírusom.

„Umenie spája generácie“
Zámerom je spájať generácie a do projektu zapojiť aj deti s poruchou autistického spektra. Chceme usporiadať vzájomné stretnutia na našej pôde, ale aj na pôde denných stacionárov či školy, kde bude prebiehať výmena skúseností, diskusie, súťaže v umeleckej tvorbe a tvorivé dielne pre všetky 3 generácie. Prepoja sa aktivity seniorov, rodičov i detí na vzájomné obohatenie sa, sebarealizáciu a tým sa zlepšia medzigeneračné vzťahy.

 

Projekt : Jesenná škola tvorivosti v prírode

Jeseň patrí medzi zaujímavé ročné obdobia. Príroda zmení svoje farby do pestrých odtieňov. Je to čas učenia, ale určite aj čas hier a spoznávania. Jeseň ponúka príležitosť rozšíriť si vedomosti a využiť zmeny v prírode na mnohé zaujímavé hry a aktivity.

V septembri sa žiaci autistických tried zúčastnili jesennej školy tvorivosti v Zámutove. Deti sa venovali nielen učeniu, ale aj mnohým tvorivým aktivitám, vychádzkam do prírody a zábave.

Vyvrcholením celej akcie bolo odovzdávanie diplomov  a sladkosti všetkým zúčastneným. Z výrobkov sme si urobili výstavku, niektoré sme darovali personálu zariadenia, v ktorom sme boli ubytovaní.

Projekt bol realizovaný s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

Projekt :  Hlinený svet

Dôvodom pre realizovanie projektu je fakt, že členovia združenia si obľúbili prácu s hlinou.Práca s hlinou dáva klientovi kontakt s niečím novým, poddajným, tvarovateľným do čoho môže pretransformovať svoje predstavy a nápady. Poskytuje klientovi možnosť sebarealizácie, tvorivosti a naplnenia, dáva priestor pre relax, odbúravanie stresov a odstraňovanie rôznych blokád fyzického, psychického a sociálneho pôvodu. Medzi jeden z kľúčov patrí aj spôsob rozvíjania jemnej motoriky v súvislosti s pracovnými činnosťami. Vďaka nemu možno pestovať u dieťaťa pocit, že je potrebné a má tu svoje miesto.

Projekt bol realizovaný s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

PODPORTE  OZ „NIE SME SAMI“ PRIAMO V OD TESCO (VOLGOGRADSKá 7/A, PREŠOV)!!!

Od 21.01.2019 do 17.02.2019 môžete priamo v OD TESCO (Volgogradská 7/A, Prešov) hlasovať za projekt 3.Letná tvorivá dielňa (www.ozniesmesami.sk).

Podporte deti  s poruchou autistického spektra , deti a mladých ľudí s ľahkým,stredným, ťažkým a hlbokým stupňom mentálneho postihnutia a deti  s telesným a viacnásobným postihnutím.

Viac o hlasovaní .. https://tesco.sk/pomahame/about

Projekt : Arteterapia hlinou

Realizáciou projektu sme chceli prispieť k zmysluplnému využívaniu voľného času detí, ktoré potrebujú priestor na vyjadrenie svojich emócií. Zámerom projektu bolo tiež osvojenie si nových zručností, rozvoj kreativity, fantázie, možnosť ventilácie negatívnych emócii bez akéhokoľvek odcudzovania a hodnotenia. Zámerom taktiež bolo  realizovanie vzdelávaco-poznávacích aktivít, ktoré poskytnú deťom možnosť zažiť nové zážitky, zabaviť sa. Vyvolať a stimulovať zrakové, sluchové, hmatové podnety. Redukovať stres, navodiť pocit uvoľnenia, pohodu, spokojnosť a dobrú náladu. Vyplniť voľný čas a odstrániť nudu, pocit menejcennosti, zvýšiť sebadôveru. Projekt tak prispel k zníženiu odlišnosti detí od rovesníkov, k vytvoreniu nového pohľadu na svet a k osvojeniu si pozitívnych reakcií na dianie okolo nich.

Projekt sa uskutočnil vďaka podpore Ministerstva kultúry SR.  ĎAKUJEME